JUMP FOR JOY 1

 SOUTĚŽ JUMP FOR JOY 1 

Soutěž pro registrované skokany ČRSA - JUMP FOR JOY (No1)

Charakteristika soutěže: soutěž je určena pro skokany, kteří s rope skippingem právě začali. Využívají rope skipping jako volnočasovou, rekreační aktivitu v rámci školy či oddílu. Soutěží jako jednotlivci.

Cíl soutěže: Cílem je budovat pozitivní vztah k pohybu. Umožnit zájemcům z řad rekreačních skokanů setkat se s ostatními cvičenci a porovnat své síly. Prožít soutěžní den, atmosferu soutěže, vystupovat před zraky rozhodčích a diváků. Odnést si pozitivní vzpomínku a radost z pohybu.

Proč soutěž jednotlivců? Skokani mohou trénovat sami, kdykoliv během dne. Nemusí si organizovat čas se spolucvičenci. Stačí jen vzít švihadlo a trénovat. Trénování nestojí nic v cestě. Učí se být zodpovědní za svůj vlastní výkon. Sledujte www.ropeskipping.cz a www.crsa.cz pro bližší info o místu konání ace.

Co je obsahem jednotlivých úrovní soutěže?

Trenér zvolí dle pokorčilosti svých svěřenců úroveň 1 - 3. V den závodu, odsoutěží každý závodník pouze v jedné zvolené úrovni. Doporučujeme začít úrovní 1.

Obsah soutěže úroveň 1.: soutěž rekreačních skokanů se skládá z deseti (popřípadě více) předvedených dovedností na jednotlivých stanovištích za vymezený čas 1 min. Cílem je naskákat, co nejvyšší možný počet jedntlivých dovednsotí. Započítávají se pouze uspěšně splněné dovednsoti pomocí počítadla clicker. Poté, co závodník předvedl svúj výkon, jsou sečteny počty přeskoků dosažené na všech deseti stanovištích. Závodník s nevyšším počtem přeskoků vítězí.

Obsah soutěže úropveň 2.:

Na každém stanovišti předvede závodník kratičkou kombinaci přeskoků o délce 8 počítacích dob.

Obsah soutěže úroveň 3:

Soutěžící předvede všech 10 vazeb uvedených v úrovni 2 kontinuálně za sebou. Když závodník úspěšně dokončí sestavu, tak získává 100 bodů. Body jsou odčítány za chyby a technicky špatné provedení dovedností. Závodníkům doporučujeme trénovat sestavy s hudební předlohou, přesto, že v závodu hudba využita nebude z organizačních důvodů. V tělocvičně budou vyznačeny 2 - 3 závodní čtverce o rozměrech 6 x 6 metrů. Budou tedy zároveň soutěžit 2 - 3 závodníci. U každého sektoru budou 3 rozhodčí. Ideálně rozhodčí proškoleni na freestyle dále trenéři - rozhodčí, kteří projdou jednodenním školením, které bude určeno pouze k tomuto závodu. Školení bude vyhlášeno s tříměčním předstihem před závodem a je nutné, aby každý oddíl, který registruje děti na soutěž měl proškoleného rozhodčího.

Pokud zamýšlíte účast na soutěži přijd'te na kurz:Vzdělávání Rope skippingové dovednosti - KROK 3. 

(untitled)