KROK 1. a 2. - 12. – 13. 1. 2019

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

ROPE SKIPPING/JUMP ROPE SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLA               

Mgr. Jana Černá

Předběžná přihláška