ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

podmínky pro účast na soutěži 2016

Soutěž se koná pod hlavičkou ČRSA, z čehož vyplývají pravidla pro startující týmy.

Předně, každý startující tým musí být registrovaným členem asociace. Registrace probíhá na web adrese www.crsa.cz.

Jsou vyhlášeny nové disciplíny, a to Freestyle single rope pairs (volné sestavy single rope dvojic - senioři, junioři) a Freestyle DD pairs (volné sestavy DD čtyřčlenných družstev - senioři) a Freestyle DD single (volné sestavy trojčlenných družstev - junioři) Ve věkových kategoriích junioři 6 - 15 a senioři 16+.

Každý tým musí již v přihlášce registrovat na závod dva rozhodčí, popřípadě třetího jako náhradníka. Rozhodčí musí být uvedeni na přihláškách!

Dále prosím o vyplnění souboru Přihlaska2016 s částkami startovného dle ceníku, viz níže.

Soutěžní disciplíny:

1. Rychlostní Single Rope jednotlivci

Ve vymezeném čtverci 4 x 4 m, který je na závodní ploše vyznačen páskou stojí připravený jeden závodník. Disciplína je odstartována prostřednictvím zvukového nosiče (CD). Povely jsou následující: „judges ready, skippers ready, set - pípnutí”. Na pípnutí začne cvičenec realizovat přeskoky střídnonož po dobu 30 s. Mezi tím uslyší odpočet času: ten (10 s), twenty (20 s) a disciplína je ukončena povelem „stop”.

Cvičenci musí skákat uvnitř čtverce. Přeskoky provedené mimo vyznačený čtverec se nezapočítávají.

2. Rychlostní štafeta Single Rope týmy

Ve vymezeném čtverci 4 x 4 m, který je na závodní ploše vyznačen páskou, jsou v každém rohu čtverce rozestaveni závodníci jednoho družstva. Rohy jsou pomyslně (nikoliv fyzicky) označeny písmeny A (levý přední roh – z pohledu soutěžících a pak po směru hodinových ručiček), B, C, D pro lepší orientaci závodníků i rozhodčích. Cvičenec stojící v rohu A zahájí disciplínu. Disciplína je odstartována prostřednictvím zvukového nosiče (CD). Povely jsou následující: „judges ready, skippers ready, set - pípnutí”. Na pípnutí začne cvičenec A realizovat po dobu 30 s přeskoky střídnonož. Mezi tím uslyší odpočet času: ten (10 s), twenty (20 s), switch. Na povel „switch” cvičenec A přestane skákat a zahájí cvičenec B.  B skáče opět 30 s střídnonož. Na následující povel switch začne skákat C 30 s dvojšvihy a poté cvičenec D 30 s dvojšvihy. Pro shrnutí tedy: A a B  - 30 s  střídnonož a C a D – 30 s dvojšvihy. Cvičenci musí skákat uvnitř čtverce. Přeskoky provedené mimo vyznačený čtverec se nezapočítávají.

POZNÁMKA: POUZE VĚKOVÁ KATEGORIE 6-8 let má v této disciplíně možnost startovat v JEDNODUŠŠÍM PROVEDENÍ. To znamená, že cvičenec A a B skáče střídnonož a C a D skáče snožmo (nikoliv dvojšvihy). POKUD MÁTE ZÁJEM O TUTO JEDNODUŠŠÍ VARIANTU, VYBERTE V PŘIHLÁŠCE KATEGORII 6 – 8 B.

Př. Blue tým 6 - 8 let (B) V nové přihlášce je nutné otevřít šipkou vpravo rolovací nabídku a z té vybrat tuto možnost.

3. Rychlostní Double Dutch týmy

Ve vymezeném čtverci 4 x 4 m, který je na závodní ploše vyznačen páskou, jsou na diagonálu rozmístěni dva cvičenci, kteří drží švihadla DD. Švihadla se před spuštěním startovacích povelů dotýkají země (švihadla jsou v klidu, rukojeti v rukách závodníků). Cvičenci by měli znát svá označení A, B, C a D a dle níže uvedeného schématu se střídat. Každý závodník skáče po dobu 45 s.

Disciplína je odstartována prostřednictvím zvukového nosiče (CD). Povely jsou následující: „judges ready, skippers ready, set - pípnutí”. Na pípnutí začne cvičenec A realizovat po dobu 45 s přeskoky střídnonož. Mezi tím uslyší odpočet času: fifteen (15 s), thirty (30 s), switch. Na povel „switch” cvičenec A opustí urychleně švihadla a přeskoky zahájí cvičenec B.  B skáče opět 45 s střídnonož. Dále se prostřídá C a D opět po 45 s.

Postup při střídání štafety:

1. A a B krouží pro C, kdy C se dívá na B.

2. A a C krouží pro D, kdy D se dívá na A.

3. D a C krouží pro B, kdy B se dívá na C.

4. D a B krouží pro A, kdy A se dívá na D.

A a B naskakují z opačné strany, než na kterou vyskočili, tzn. musí v čase, kdy netočí, přeběhnout na druhou stranu švihadla.

4. Dlouhé lano

Soutěž velkých týmů, 12 - 20 cvičenců. Cvičenci mají 2 min. na rozcvičení před zahájením disciplíny. Čas na rozcvičení bude změřen. Konec rozcvičení bude na pokyn rozhodčího. Tým je povinen tento čas respektovat. Tým využije čáry, která je pro tento účelurčena hlavním rozhodčím. Před zahájením disciplíny jsou cvičenci, kteří krouží švihadlem připraveni tak, aby byl střed švihadla položen na zemi. Trenér určí počet cvičenců ve švihadle (dle pravidel viz školení). Tento počet nahlásí hlavnímu rozhodčímu. Časoměřič oznámí: „začínáme teď” a spustí časomíru (3 minuty). Poté tým dle vlastních pokynů zahájí přeskoky. Počítá se počet přeskoků a výměny cvičenců ve švihadlech (bonusové body, viz pravidla). V případě, že tým udělá chybu a skákání je přerušeno, čekají na pokyn od časoměřiče. Pokud neuplynuly 3 minuty, může družstvo zahájit druhý a popřípadě třetí pokus. Pokud v průběhu realizace přeskoků uplynuly 3 min. Je započítáno naměřené skóre.

5. Freestyle Single Rope pairs (volné sestavy SR dvojic - junioři, senioři)

6. Freestyle DD pairs (volné sestavy DD čtveřic - senioři)

7. Freestyle DD single (volné sestavy DD trojic - junioři).

Délka volných sestav se řídí pravidly ERSO, tj. 60 – 75 s. Hudební předloha musí být na CD (žádné jiné nosiče není možno při soutěži předložit). Na CD musí být pouze jedna stopa (track) závodní hudební předlohy. CD musí být označeno následujícími informacemi: jméno soutěžního družstva (jak je uvedeno ve startovní listině), název disciplíny vyberete jednu z možností uvedenou v závorce (single rope pairs, DD single, DD pairs), věková kategorie - vyberete  jednu z možností uvedenou v závorce (juniors, seniors), jméno trenéra/ky, tel. číslo trenéra/ky (v případě zapomenutého CD budete informováni).

CD musí být vyzkoušeno před zahájením soutěže, ideálně hned po registraci. Doporučujeme trenérům, aby si na soutěž připravili ještě záložní CD v případě nefunkční kopie.

Před soutěží bude vydána startovní listina freestylů. Závodníci musí být na seřadišti připraveni 2 závodní sestavy předem, aby nedocházelo k časovým prodlevám.

Družstva vstupují na závodní plochu na vyzvání moderátora. Poté zaujmou výchozí polohu na závodní ploše, a jakmile budou nehybně stát, bude spuštěna hudební předloha. V případě puštění chybného CD závodníci musí zůstat stát. V případě nedostatečné hlasitosti rovněž. V obou případech bude situace napravena a závodníci mohou okamžitě zahájit nový pokus. V případě defektu na švihadle, závodníci zastaví, ukážou defekt na švihadle hlavnímu rozhodčímu a budou připuštěni k opakování pokusu. Na závěr startovního pole své kategorie.

Chcete-li ukázat před diváky, na čem jste pracovali od minulé soutěže, jen do toho! Rádi přivítáme jakoukoli rope skippingovou aktivitu. Pošlete přihlášku, ať Vás můžeme včas zařadit do programu! Startovné za celou skupinu vystupujících je 250,- Kč.

Přehled startovného na soutěžích JUMP FOR JOY - SKÁKEJ PRO RADOST:

  • JFJ Show kontext 120,-/osoba     registrace C

  • JFJ MČR          120,-/osoba.    registrace C

  • JFJ №1        200,-/osoba.    registrace B

  • JFJ  Dlouhé lano           120,-/osoba.     registrace B

Startovné se vztahuje na každého člena týmu včetně jednoho náhradníka.

Platbu startovného je nutné provést předem na účet 210499022/0300, a to nejpozději do 5 pracovních dní od zaslání přihlášek. Případné doplatky za změny budou účtovány na místě při registraci. Upozorňujeme, že změny mohou být provedeny pouze v závažných situacích (nemoc). Žádáme Vás o pochopení, v čase těsně před soutěží není možné provádět radikální změny přihlášek. Pouze ve výjimečných situacích. Proto přihlašujte uvážlivě. Děkujeme.

Bez storno poplatků budou evidovány pouze změny písemně nahlášené do 21. 05. 2016. V den soutěže provádíme změny jen výjimečně a jsou zpoplatněny, přičemž se vychází ze zaslaných přihlášek do tohoto data. Poplatek za změnu činí 30,- Kč a vztahuje se na každý přesun do jiné kategorie, disciplíny; za nově nahlášeného startujícího se účtuje dle stávajícího ceníku podle počtu disciplín.

Na přihlášce je nutné uvést veškeré fakturační údaje a IČO.

Věkové kategorie:

6 až 8 let (A) - Single rope speed relay (2x střídnonož a 2x dvojšvihy), DD speed relay     (střídnonož) i (B) - Single rope speed relay (2x střídnonož a 2x snožmo), DD speed relay (snožmo)

9 až 11 let (A)

12 až 14 let (A)

15 až 17 let (A)

18 až 34 let (A)

35 + (A)

Mix věků (A)

POZNÁMKA: ROZHODUJÍCÍ PRO ZAŘAZENÍ DO VĚKOVÉ KATEGORIE JE KALENDÁŘNÍ ROK!

POZOR! Zařazení soutěžících dle věku: trenér může zařadit do dané věkové kategorie maximálně jednoho skokana, který se od dané kategorie odlišuje +-1 rok. Tzn., že například do kategorie 9 až 11 let může být zařazen max. jeden skokan ve věku 8 nebo 12 let (počítá se kalendářní rok).

 

Bude-li skokan mladší či starší o 1 rok a více nebo bude více jak jeden skokan, je nutné postavit družstvo v kategorii MIX VĚKŮ.